สินค้าและบริการ

Responsive image

Responsive image

Responsive image


เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน

ลดกระบวนการที่ยุ่งยาก ปรับมาใช้ดิจิตอลในการช่วยทำงาน


Responsive imageจองคิวออนไลน์อัจริยะ
ระบบคิวโรงพยาบาล โรงแรม และอื่นๆ
Responsive image


ย่างก้าวแรกของ บริการออนไลน์ ยุคใหม่ และยังได้ซอร์สโค้ด สามารถพัฒนาต่อได้อย่างไร้ข้อจำกัด พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ HIS ผ่าน ทั้ง APIs หรือ Database Gateway.
สำหรับผู้ใช้งาน
✓ นัดหมายออนไลน์
✓ คิวอาร์โค้ดแจ้งกระบวนการ
✓ แจ้งเตือน, แนะนำออนไลน์
✓ สอบถาม ปรึกษาออนไลน์
✓ คุยผ่านวีดีโอ หรือแชทข้อความ
✓ เอกสารออนไลน์
✓ แบบสอบถาม / แบบประเมินออนไลน์
✓ บัตรคิว / บัตรโรงพยาบาลออนไลน์
✓ แจ้งตำแหน่งที่อยู่ (Location) ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่
✓ ดู / บริหารรายการคิว
✓ สแกนอ่านบัตรคิวอาร์โค้ด
✓ ส่งข้อความ / ลิงค์ต่างๆ เช่น ลิ้งค์แบบสอบถาม,
คุยวีดีโอ หรือ แบบประเมิน
✓ คุยผ่านวีดีโอผ่าน Zoom,
Google Meet แบบไร้รอยต่อ
✓ ร้องขอตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน

เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ไร้กระดาษแดชบอร์ดรายงาน
✓ ติดตามดูค่า KPI ต่างๆ ที่สำคัญ
✓ บริหารจัดการแบบออนไลน์เรียลไทม์
✓ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลด/เพิ่มประสิทธิภาพ ในแต่ละจุด
✓ กราฟแสดงการทำงานเปรียบเทียบย้อนหลังResponsive image
ค่าบริการในปีแรก ราคา 300,000 Baht (ไม่รวม vat)
*ค่าบริการปีแรกได้รวมค่าบริการเช่าคาวด์รายปีไปแล้ว
รายการ Package Advance
Line OA & Web installation
Main Function
User portals
IT support
Technology training for users
Material

ค่าบริการเช่าคลาวด์รายปี (กรณีต่อสัญญาบริการ) 100,000 Baht/Year (ไม่รวม vat)
รายการ Yearly
Cloud Platform Subscription Yearly 1 Yearระบบ อบต. ออนไลน์
ระบบเอกสารออนไลน์ อบต., เทศบาล หรือ หน่วยงานอื่นๆ
Responsive image
ย่างก้าวแรกของ CRM ยุคใหม่และยังได้ซอร์สโค้ด สามารถพัฒนาต่อได้อย่างไร้ข้อจำกัด
สำหรับผู้ใช้งาน
✓ นัดหมายออนไลน์
✓ ฟอร์มคำร้องออนไลน์
✓ คุยผ่านวีดีโอ หรือแชทข้อความ
✓ สอบถาม ปรึกษาออนไลน์
✓ คุยผ่านวีดีโอ หรือแชทข้อความ
✓ เอกสารออนไลน์
✓ แบบสอบถาม / แบบประเมินออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่
✓ ส่งข้อความ / ลิงค์ต่างๆ เช่น ลิ้งค์แบบสอบถาม, คุยวีดีโอ หรือ แบบประเมิน
✓ คุยผ่านวีดีโอผ่าน Zoom, Google Meet แบบไร้รอยต่อ
✓ ร้องขอตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน


เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ไร้กระดาษสำหรับผู้บริหาร
✓ ติดตามดูค่า KPI ต่างๆ ที่สำคัญ
✓ บริหารจัดการแบบออนไลน์เรียลไทม์
✓ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลด/เพิ่มประสิทธิภาพ ในแต่ละจุด
✓ กราฟแสดงการทำงานเปรียบเทียบย้อนหลังResponsive image
ค่าบริการในปีแรก ราคา 300,000 Baht (ไม่รวม vat)
*ค่าบริการปีแรกได้รวมค่าบริการเช่าคาวด์รายปีไปแล้ว
รายการ Package Advance
Line OA & Web installation
Main Function
User portals
IT support
Technology training for users
Material

ค่าบริการเช่าคลาวด์รายปี (กรณีต่อสัญญาบริการ) 100,000 Baht/Year (ไม่รวม vat)
รายการ Yearly
Cloud Platform Subscription Yearly 1 Year