สินค้าและบริการ

Responsive image





Responsive image

Responsive image

Responsive image










ความสามารถของแพลตฟอร์มซีอาเอ็ม

ลดกระบวนการที่ยุ่งยาก ปรับมาใช้ดิจิตอลในการช่วยทำงาน


Responsive image












ซีอาเอ็มเฮ้ลท์แพลตฟอร์ม (สมาร์ทเฮ้ลท์ 5.0)
สำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก, รพ.สต. และ รพช.
Responsive image


ย่างก้าวแรกของ บริการออนไลน์ ยุคใหม่ และยังได้ซอร์สโค้ด สามารถพัฒนาต่อได้อย่างไร้ข้อจำกัด พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ HIS ผ่าน ทั้ง APIs หรือ Database Gateway.




สำหรับผู้ใช้งาน
✓ นัดหมายออนไลน์
✓ คิวอาร์โค้ดแจ้งกระบวนการ
✓ แจ้งเตือน, แนะนำออนไลน์
✓ สอบถาม ปรึกษาออนไลน์
✓ คุยผ่านวีดีโอ หรือแชทข้อความ
✓ เอกสารออนไลน์
✓ แบบสอบถาม / แบบประเมินออนไลน์
✓ บัตรคิว / บัตรโรงพยาบาลออนไลน์
✓ แจ้งตำแหน่งที่อยู่ (Location) ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่
✓ ดู / บริหารรายการคิว
✓ สแกนอ่านบัตรคิวอาร์โค้ด
✓ ส่งข้อความ / ลิงค์ต่างๆ เช่น ลิ้งค์แบบสอบถาม,
คุยวีดีโอ หรือ แบบประเมิน
✓ คุยผ่านวีดีโอผ่าน Zoom,
Google Meet แบบไร้รอยต่อ
✓ ร้องขอตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน





เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ไร้กระดาษ



แดชบอร์ดรายงาน
✓ ติดตามดูค่า KPI ต่างๆ ที่สำคัญ
✓ บริหารจัดการแบบออนไลน์เรียลไทม์
✓ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลด/เพิ่มประสิทธิภาพ ในแต่ละจุด
✓ กราฟแสดงการทำงานเปรียบเทียบย้อนหลัง







Responsive image




ค่าบริการในปีแรก ราคาเริ่มต้นที่ 300,000 Baht (ไม่รวม vat)
*ค่าบริการปีแรกได้รวมค่าบริการเช่าคาวด์รายปีไปแล้ว
รายการ Package Advance
Line OA & Web installation
Main Function
User portals
IT support
Training for users
Material

ค่าบริการเช่าคลาวด์ปีถัดไปเริ่มต้นที่ (กรณีต่อสัญญาบริการ) 100,000 Baht/Year (ไม่รวม vat)
รายการ Yearly
Cloud Platform Subscription Yearly 1 Year
MA.(Maintenance Agreement) Yearly 1 Year







ซีอาเอ็มโลคอลแพลตฟอร์ม(สมาร์ท อบต. 5.0)
ระบบเอกสารออนไลน์ อบต., เทศบาล หรือ หน่วยงานอื่นๆ
Responsive image




ย่างก้าวแรกของ CRM ยุคใหม่และยังได้ซอร์สโค้ด สามารถพัฒนาต่อได้อย่างไร้ข้อจำกัด




สำหรับผู้ใช้งาน
✓ นัดหมายออนไลน์
✓ ฟอร์มคำร้องออนไลน์
✓ คุยผ่านวีดีโอ หรือแชทข้อความ
✓ สอบถาม ปรึกษาออนไลน์
✓ คุยผ่านวีดีโอ หรือแชทข้อความ
✓ เอกสารออนไลน์
✓ แบบสอบถาม / แบบประเมินออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่
✓ ส่งข้อความ / ลิงค์ต่างๆ เช่น ลิ้งค์แบบสอบถาม, คุยวีดีโอ หรือ แบบประเมิน
✓ คุยผ่านวีดีโอผ่าน Zoom, Google Meet แบบไร้รอยต่อ
✓ ร้องขอตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน






เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ไร้กระดาษ



สำหรับผู้บริหาร
✓ ติดตามดูค่า KPI ต่างๆ ที่สำคัญ
✓ บริหารจัดการแบบออนไลน์เรียลไทม์
✓ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลด/เพิ่มประสิทธิภาพ ในแต่ละจุด
✓ กราฟแสดงการทำงานเปรียบเทียบย้อนหลัง







Responsive image




ค่าบริการในปีแรก ราคาเริ่มต้นที่ 300,000 Baht (ไม่รวม vat)
*ค่าบริการปีแรกได้รวมค่าบริการเช่าคาวด์รายปีไปแล้ว
รายการ Package Advance
Line OA & Web installation
Main Function
User portals
IT support
Training for users
Material

ค่าบริการเช่าคลาวด์ปีถัดไปเริ่มต้นที่ (กรณีต่อสัญญาบริการ) 100,000 Baht/Year (ไม่รวม vat)
รายการ Yearly
Cloud Platform Subscription Yearly 1 Year
MA.(Maintenance Agreement) Yearly 1 Year





โอพีดีคลีนิกออนไลน์(สมาร์ทโอพีดี 5.0)
สำหรับ คลินิก
Responsive image


ระบบโอพีดี คลีนิกคนไข้นอกยุคใหม่และออนไลน์ 100% เน้นการใช้งานง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน และยังสามารถปรับแต่งได้ เป็นคลีนิกของคุณ ในแบบคุณเอง



สำหรับเจ้าหน้าที่ (แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วย)
✓ ดู / บริหารรายการคิว
✓ บริหารจัดการข้อมูลคนไข้ ข้อมูลยา ข้อมูลเวชภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ
✓ สร้าง เลื่อน หรือ ยกเลิก นัดหมายคนไข้
✓ ค้นหาคนไข้ Visit
✓ เปิดงานคนไข้ Visit
✓ จัดการกระบวนการ VitalSign
✓ จัดการกระบวนการ PE
✓ จัดการกระบวนการ Diagnostic
✓ จัดการกระบวนการ Order Drug
✓ จัดการกระบวนการ Order Supply and Others
✓ จัดการกระบวนการ Order Lab
✓ จัดการกระบวนการ Advise
✓ จัดการกระบวนการ Medical Price
✓ จัดการกระบวนการ Patient History
✓ สั่งยา การรักษา ดูอาการ และอื่นๆ
✓ เภสัชจัดยา และพิมพ์ฉลากยา
✓ ใบรับรองแพทย์
✓ ใบเสร็จรับเงิน (แบบสั้น และ แบบเต็ม)
✓ ปิดเคส
✓ พร้อมเชื่อมต่อระบบอื่นๆ ผ่าน APIs
✓ พร้อมเชื่อมต่อ TeleMed
✓ พัฒนาเพิ่มเติมเฉพาะคลีนิกได้